Radislav Sedláček v pořadu Rozstřel na idnes.cz vysvětluje, jak probíhá výzkum a testování potenciálních léčiv pomocí myších modelů, včetně práce v nově otevřené BSL-3 laboratoři pro práci s vysoce infekčními viry a bakteriemi.

Rozhovor si můžete poslechnout: ZDE.

Radislav Sedláček, ředitel Českého centra pro fenogenomiku

České centrum pro fenogenomiku je jediným specializovaným pracovištěm v ČR, které na úrovni nejlepších světových center vytváří geneticky modifikované myší a potkaní modely pro nepostradatelný biomedicínský výzkum a zároveň používá nejpokročilejší standardizovanou fenotypizaci pro charakterizaci projevů funkcí genů. CCP poskytuje plné spektrum služeb genetického inženýrství zahrnující tvorbu myších modelů nemocí, jejich kryoarchivaci a distribuci. Klíčovým pracovištěm CCP je Fenotypizační modul provádějící vysokokapacitní ale standardizovanou analýzu transgenních zvířecích modelů zachycující téměř 1000 unikátních parametrů ke každému analyzovanému genu a vlivu jeho mutace v organismu nebo při vzniku a léčbě nemocí.
CCP je členem pan-evropského konsorcia INFRAFRONTIER, a konsorcia IMPC s celosvětovým působením, jehož cílem je vytvořit “encyklopedii“ funkce všech genů savců (cílem je člověk), která by pomohla identifikovat kauzální faktory lidských nemocí i nové cíle pro terapeutické intervence.
CCP rozvíjí postupy preklinického testování, aby podpořilo translaci výzkumných výsledků do praxe, včetně technologie PDX (Patient-Derived tumor Xenograft), která studuje vývoj lidských nádorů v myších modelech a možnosti jejich terapie a také preklinický výzkum na míru, který zahrnuje tvorbu modelu onemocnění a všechny testy potenciálních terapeutik včetně farmakokinetiky, farmakodynamiky a toxikologie.

České centrum pro fenogenomiku

Najít lék na vzácná onemocnění někdy pomáhají i rodiče malých pacientů. To je případ i manželů Hajgajdových. Jejich šestiletý Oliver trpí Angelmanovým syndromem, který způsobuje opožděný vývoj a mentální postižení. Založili Asociaci genové terapie. Právě v této léčbě vidí naději nejen rodiče ale i lékaři.

Článek nejen o spolupráci s Českým centrem pro fenogenomiku naleznete na webu Českého rozhlasu: https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zdravi/angelmanuv-syndrom-asociace-genove-terapie-genetika_2302281620_ara

V předvečer Světového dne vzácných onemocnění dne 27. února 2023 uspořádalo České centrum pro fenogenomiku při Ústavu molekulární genetiky AV ČR s partnery diskusi předních odborníků k tématům vzácných onemocnění v prostorách Magenta Experience Centre na Praze 4. Cílem akce bylo představit široké veřejnosti problematiku vzácných onemocnění z pohledu vědců v základním výzkumu, lékařů a pacientských organizací a vznik nové Aliance pro výzkum a léčbu vzácných nemocí.

Akci moderoval PD. Dr. rer. nat. habil. Radislav Sedláček, ředitel Českého centra pro fenogenomiku. R. Sedláček, který úvodem oznámil vznik „Aliance pro výzkum a terapii vzácných onemocnění“ jako technologicko-znalostní platformy pro výzkum vzácných onemocnění a jejich léčby. Aliance sdružuje přední česká vědecká a medicínská pracoviště zabývající se vzácnými genetickými nemocemi stejně jako pacientské asociace a plánuje úzce spolupracovat se specializovanými firmami.

Po úvodním slovu, doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. z Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se věnoval vývoji léčiv pro vzácná onemocnění a tzv. „drug repurposing“, což je přístup, kdy se již existující a schválená léčiva používají pro nové terapeutické účely. Prof. MUDr. Milan Macek, DrSc. z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy představil Centra vysoce specializované péče pro vzácná onemocnění a aktivity v oblasti zvýšení dostupnosti cílené prevence a včasné diagnostiky ve vyloučených lokalitách v ČR. Další prezentace byly zaměřeny na dosažené pokroky u konkrétních vzácných chorob. Prof.  MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy hovořil o mutačně specifické léčbě cystické fibrózy a doc. MUDr. Jana Volejníková, Ph.D. z Dětské kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci přiblížila problematiku Diamondovy-Blackfanovy anémie, výzvy a perspektivy výzkumu v této oblasti a 30-leté výročí Československého národního registru. Mgr. Jan Procházka, Ph.D. z Českého centra pro fenogenomiku vysvětlil důležitost myších modelů pro ověření cílů a vývoje experimentální terapie a preklinický vývoj.

Diskuse se zúčastnili i zástupci pacientských organizací. Bc. Anna Arellanesová, předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění, prezentovala na konkrétních příkladech aktivit pacientských organizací poslední úspěchy fungování ČAVO. Ať již se jedná o vznik první Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020 nebo o pozitivní změny v legislativě ve vztahu k vzácným onemocněním a jejich léčbě. Ing. Radoslav Hajgajda z Asociace genové terapie (ASGENT) na příkladu Angelmanova syndromu představil, jaké jsou možnosti spolupráce pacientské organizace s výzkumnou infrastrukturou a proč je důležité podporovat základní a aplikovaný výzkum.

Záznam celé akce je dostupný na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=mB0XJMHwCkg&t=6s

Kontakt:

České centrum pro fenogenomiku, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

ccp@phenogenomics.cz

Při příležitosti Mezinárodního dne Angelmanova syndromu Asociace genové terapie (ASGENT) a České centrum pro fenogenomiku (CCP) při Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. uspořádaly přednáškovou akci k výzkumu Angelmanova syndromu. Za CCP na této akci vystoupili Radislav Sedláček a Petr Nickl.

Záznam je dostupný na YouTube.

O spolupráci ASGENT a CCP se můžete také dočíst v nejnovějším článku “ASGENT: Základní výzkum je odpovědí nejen na Angelmanův syndrom” na serveru vedavyzkum.cz.

Diskuse předních odborníků k tématům vzácných onemocnění při příležitosti Světového dne vzácných onemocnění

27. únor 2023 (15:00 – 17:00) – Magenta Experience Centre (Arkády Pankrác) + online (

https://www.youtube.com/@asociacegenoveterapie5141/streams).

Akce je zdarma.

Program

 • PD. Dr. rer. nat. habil. Radislav Sedláček, České centrum pro fenogenomiku, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Úvod: etablování platformy pro výzkum a léčbu vzácných onemocnění, nové možnosti + moderace diskuse
 • doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D., Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
  Vývoj léčiv pro vzácná onemocnění a „drug repurposing“ 
 • prof. MUDr. Milan Macek, DrSc., 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
  Centra vysoce specializované péče o vzácná onemocnění a vyloučené lokality v ČR
 • prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D., 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
  Mutačně specifická léčba cystické fibrózy
 • Doc. MUDr. Jana Volejníková, Ph.D., Dětská klinika LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc
  Diamondova-Blackfanova anémie (DBA): 30-leté výročí Československého národního registru
 • Bc. Anna Arellanesová, Česká asociace pro vzácná onemocnění
  „Jsme v tom společně” aneb ohlédnutí zpět a pohled do budoucnosti světa vzácných onemocnění
 • Mgr. Jan Procházka, Ph.D., České centrum pro fenogenomiku, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Vzácná onemocnění: precizní modely nemocí a jejich přínos pro vývoj experimentální terapie a preklinický vývoj
 • Ing. Lenka Hajgajda, Asociace genové terapie (ASGENT)
  Možnosti spolupráce pacientské organizace s výzkumnou infrastrukturou

Při příležitosti mezinárodního dne Angelmanova syndromu pořádá Asociace genové terapie (ASGENT) ve spolupráci s Českým centrem pro fenogenomiku při Ústavu molekulární genetiky AV ČR panelovou diskusi na tato témata:

 • nejnovější trendy v diagnostice geneticky podmíněných vzácných onemocnění
 • novinky v oblasti genové terapie
 • jak podpořit výzkum ve vybraném vzácném onemocnění

Na konkrétním příkladu spolupráce Asociace genové terapie a Českého centra pro fenogenomiku ukážeme, jak probíhá úspěšná spolupráce mezi pacientskou organizací a výzkumnou institucí.

Přednášející: Radislav Sedláček a Petr Nickl

Místo: Magenta Experience Center (NC Arkády)

Čas: 15:00 – 16:30

Vstup zdarma.

Akce bude i živě přenášena on-line na: https://www.youtube.com/@asociacegenoveterapie5141

Syding, L.A.; Kubik-Zahorodna, A.; Reguera, D.P.; Nickl, P.; Hruskova, B.; Kralikova, M.; Kopkanova, J.; Novosadova, V.; Kasparek, P.; Prochazka, J.; Rozman, J.; Turecek, R.; Sedlacek, R. Ablation of Gabra5 Influences Corticosterone Levels and Anxiety-Like Behavior in Mice. Genes 202314, 285. https://doi.org/10.3390/genes14020285


Imran, S.J.; Vagaska, B.; Kriska, J.; Anderova, M.; Bortolozzi, M.; Gerosa, G.; Ferretti, P.; Vrzal, R. Aryl Hydrocarbon Receptor (AhR)-Mediated Signaling in iPSC-Derived Human Motor Neurons. Pharmaceuticals 202215, 828. https://doi.org/10.3390/ph15070828

Sucha P, Hermanova Z, Chmelova M, Kirdajova D, Camacho Garcia S, Marchetti V, Vorisek I, Tureckova J, Shany E, Jirak D, Anderova M and Vargova L (2022) The absence of AQP4/TRPV4 complex substantially reduces acute cytotoxic edema following ischemic injury. Front. Cell. Neurosci. 16:1054919. doi: 10.3389/fncel.2022.1054919

Ve druhém dílu seriálu Českého rozhlasu k 70. výročí novodobé Akademie věd redaktorka Anna Skalická v rámci rozhovoru s Radislavem Sedláčkem představili důležitost geneticky modifikovaných myších modelů, zejména jako unikátního nástroje pro odhalování příčiny vzniku lidských chorob.

Rozhovor je dostupný na webu Českého rozhlasu.

Doprovodná putovní série přednášek výzkumného programu Strategie AV21 „Genová a přesná terapie – nová naděje v léčbě lidských chorob“

V prosinci 2022 České centrum pro fenogenomiku (CCP) při Ústavu molekulární genetiky AV ČR zorganizovalo putovní série přednášek „Doba genová“ na téma funkce genů a jejich podíl na fungování organizmu a vzniku chorob. Celkem se akce zúčastnilo 500 účastníků.

Série přednášek byla zahájena 6. prosince 2022 v Národním muzeu v Praze seminářem pro pacientské organizace a laickou veřejnost zajímající se o vzácná onemocnění. Tato úvodní akce se konala ve spolupráci s Asociací genové terapie ASGENT, Českou asociací pro vzácné choroby (ČAVO) a Národním muzeem.

Zahájení v Národním muzeu v Praze

Následně se přednášky konaly v science centrech po celé České republice, konkrétně ve dnech 13. – 14. prosince 2022 ve Velké světě techniky v Ostravě, 15. 12. 2022 v Pevnosti poznání v Olomouci, 16. 12. ve Vida! v Brně a 20. 12. v Techmania Science centru v Plzni.

Přednáškový dvouhodinový cyklus byl určen zejména studentům středních škol a zahrnoval následující populárně-naučné přednášky expertů Českého centra pro fenogenomiku:

 • Geny – jak fungují a jak jsou řízeny (Geny a regulace genové exprese)
 • Genetická onemocnění – příčiny a vznik (Patogeneze genetických onemocnění)
 • Genová terapie dnes a zítra (Současné možnosti genové terapie a její budoucí vývoj)
Velký svět techniky v Ostravě
Pevnost poznání v Olomouci
VIDA! v Brně
Techmania Science centrum v Plzni

Akce se setkala s pozitivním ohlasem jak ze strany středních škol, tak science center, a proto v ní chceme pokračovat i v roce 2023.

V září 2023 bude také spuštěna panelová výstava, která jednoduchou a zábavnou formou přiblíží tajemství DNA a lidské genetiky. Putovní výstava spolu s webem představí široké veřejnosti základy genetiky a molekulu DNA v návaznosti na vzácná genetická onemocnění, jejich diagnostiky a možné léčby. Výstava v průběhu 12 měsíců navštíví sedm měst České republiky. Výstava je organizována společně neziskovou organizací ASGENT a Českým centrem pro fenogenomiku při Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. s grantovou podporou Erasmus+ (ASGENT) a výzkumného programu Strategie AV21 Akademie věd České republiky „Genová a přesná terapie – nová naděje v léčbě lidských chorob“ (CCP).

Odkazy:

České centrum pro fenogenomiku – https://www.phenogenomics.cz/

Strategie AV21 – https://strategie.avcr.cz/

Doba genová – https://dobagenova.asgent.org/

ASGENT – https://asgent.org/

Ve dnech 4. – 6. prosince uspořádalo Centrum PIGMOD na zámku v Liblicích vědecký workshop, na kterém se sešli špičkoví odborníci v oblasti molekulární a buněčné terapie pro nemoci jako jsou Usher syndrom, Stargardtova nemoc a věkem podmíněná makulární degenerace.

Více informací o akci, včetně sborníku naleznete na webu Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR je zapojen do program AV21 Genová a přesná terapie s projektem Potenciální terapeutické přístupy léčby Huntingtonovy choroby.