Kdo jsme

Program Genová a přesná terapie – nová naděje v léčbě lidských chorob je ve své první fázi složen ze čtyř výzkumných projektů:

Ústav molekulární genetiky AV ČR
koordinátor programu

Ústav Akademie věd ČR, který se soustředí na výzkum v oblasti molekulární, strukturní a buněčné biologie, imunologie, funkční genomiky a bioinformatiky.

České centrum pro fenogenomiku

Velká výzkumná infrastruktura zaměřená na studium genových funkcí pomocí myších modelů. Jedinečně spojuje genetické inženýrství, pokročilou fenotypizaci, chov zvířat v režimu bez specifických patogenů (tzv. SPF), kryoprezervaci a archivaci.

Řešitel projektu:
Nové terapie pro vzácná onemocnění nervového systému a kůže
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR

Ústav Akademie věd ČR, který se soustředí na výzkum v oblasti fyziologie, genetiky, ekologie a evoluce.

Laboratoř buněčné regenerace a plasticity

Laboratoř se zaměřuje na biomedicínský výzkum na miniaturním praseti. Studie prováděné na modelu miniaturního prasete jsou stále více předmětem zájmu vědců z různých oblastí výzkumu, zejména v oblasti neurověd a buněčné terapie.

Řešitel projektu:
Potenciální terapeutické přístupy léčby Huntingtonovy choroby
Ústav experimentální medicíny AV ČR

Ústav Akademie věd zabývající se základním biomedicínským výzkumem v oblasti biochemie, buněčné biologie a patologie, molekulární embryologie, genetické toxikologie a nanotoxikologie, neurobiologie, neurofyziologie, neuropatologie, neurověd, kmenových buněk, onkologie, vývojové biologie, tkáňových náhrad, a nanomedicíny.

Laboratoř buněčné neurofyziologie

Laboratoř se zabývá studiem morfologických a elektrofyziologických vlastností gliových buněk v patofyziologii centrálního nervového systému.

Řešitel projektu:
Genová terapie orientovaná na gliové buňky v patologických stavech centrálního nervového systému
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Ústav Akademie věd ČR, který se věnuje základnímu výzkumu na rozhraní chemických a biologických oborů a přenosu výsledků základního výzkumu do aplikací a komerční sféry.

Laboratoř syntetické nanochemie

Laboratoř studuje nové typy nanočástic pro použití v terapii, zobrazování a diagnostice onemocnění. Studované nanomateriály mají bioorganická i anorganická jádra a zahrnují částice podobné virům, fluorescenční nanodiamanty a plasmonické systémy.

Řešitel projektu:
Topikálně aplikovatelné nanosystémy pro terapii pomocí siRNA