Mgr. Jan Procházka, PhD. byl jmenován novým zástupcem ředitele Českého centra pro fenogenomiku. Jan vede fenotypizační modul zaměřený na systematickou charakterizaci myších modelů. Jeho tým se podílí zejména na úplné anotaci myšího genomu v rámci Mezinárodního konsorcia pro myší fenotypizaci (IMPC).

Během tříletého postdoktorského pobytu na Kalifornské univerzitě se Jan zabýval dynamikou tkání v průběhu kraniofaciálního vývoje. Jeho současný výzkum se zaměřuje na regulační geny během vývoje a v patologii se specifickým zaměřením na vzácná genetická onemocnění.

Celý rozhovor s Janem Procházkou naleznete na webu BIOCEV. Hovořili jsme o dalším směřování Českého centra pro fenogenomiku, jeho spolupráci s komerční sférou, popularizaci vědy a mnoho dalších tématech.

Jan Procházka z Českého centra pro fenogenomiku při Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. představí ve středu 8. 11. od 10:00 novinky v oblasti výzkumu genové terapie, včetně pokroku výzkumného programu Strategie AV21 “Genová a přesná terapie – nová naděje v léčbě lidských chorob.”

Genová terapie je moderní typ léčby, který nejen léčí onemocnění způsobená nesprávným fungováním genu, ale může dané genetické onemocnění zcela vyléčit, na rozdíl od běžné léčby, která léčí jen příznaky. Genová terapie v nejjednodušší formě spočívá v tom, že je do poškozeného genomu vložen buď gen zdravý nebo se opraví poškození genu, které danou genetickou poruchu způsobuje.

Genová terapie je v současnosti pravděpodobně nejvzrušující oblastí biotechnologie, a to nejen kvůli současnému pokroku, ale i kvůli novým možnostem. Bezprecedentní úroveň kontroly dodání (delivery) nukleových kyselin, modulace imunitního systému a precizní manipulace s lidským genomem, jsou technologie, které byly před deseti lety nepředstavitelné, a které otevřou nové oblasti medicíny během příštích deseti let.

Přednáška se koná na Praha 1, Národní 1009/3, v budově Akademie věd ČR, místnost 206. Registrace na akci je k dispozici na webu Týdne AV.

Mgr. Jan Procházka, PhD.
Ústav molekulární genetiky AV

Jan Procházka je zástupcem ředitele Českého centra pro fenogenomiku při Ústavu molekulární genetiky AV ČR. Jan Procházka vede tým analyzující role jednotlivých genů a funkce genů v embryonálním vývoji a při regulaci fyziologie celého organismu.

Radislav Sedláček z Českého centra pro fenogenomiku byl hostem podcastu “Rare on Air” evropské aliance EURORDIS-Rare Diseases Europe. Radislav Sedláček v podcastu představil aktivity centra pro vývoj genových terapií.

Celý podcast si můžete poslechnout zde (v angličtině).

EURORDIS-Rare Diseases Europe je nezisková aliance více než 1000 organizací pacientů se vzácnými onemocněními ze 74 zemí, které společně usilují o zlepšení života více než 300 milionů lidí žijících se vzácným onemocněním na celém světě.

V rámci Týdne Akademie věd ČR otevírá vybrané laboratoře i Ústav molekulární genetiky AV ČR, včetně Českého centra pro fenogenomiku.

Den otevřených dveří se koná 14. 11. 2023. Celkem je pro zájemce na ÚMG připraveno 5 přednášek a 14 exkurzí v českém i anglickém jazyce.

České centrum pro fenogenomiku se účastní Dne otevřených dveří hodinovou akcí “Fenotypizace jako nástroj pro charakterizaci projevů funkcí genů a důležitost geneticky modifikovaných myších modelů pro biomedicínský výzkum”, která kombinuje přednášku, ve které Vám představíme naše centrum, a následnou exkurzí do transgenní a fenotypizační laboratoře. Více informací na: webu Týdne vědy AV ČR.

Vstup volný, registrace povinná.

Adresa centra: České centrum pro fenogenomiku, areál BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec.

Venkovní putovní výstava spolu s webem, který obsahuje on-line verzi výstavy, chce zábavnou formou představit široké veřejnosti základy genetiky a molekulu DNA v návaznosti na vzácná genetická onemocnění, jejich diagnostiky a možné léčby.

Účelem výstavy je zvýšit povědomí a osvětu o problematice podílu/vlivu genů a jejich mutací na vzniku lidských onemocnění, zejména vzácných, popularizovat tuto problematiku, a poukázat i na inkluzi a integraci lidí se vzácným onemocněním do společnosti.

S dosud nízkým povědomím se pojí i nepochopení okolí, nezájem, obavy, mezi lidmi vznikají bariéry, které tímto projektem pomůžeme odstraňovat. Ve spolupráci s partnery projektu nabídneme souhrn možností, jak k lidem se vzácným postižením přistupovat a tím jím pomoci se začleněním do „zdravé“ společnosti.

Výstava je organizována společně neziskovou organizací ASGENT a Českým centrem pro fenogenomiku při Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. s grantovou podporou Erasmus+ (ASGENT) a programu Strategie AV21 Akademie věd České republiky „Genová a přesná terapie – nová naděje v léčbě lidských chorob“ (CCP).

Slavnostní zahájení výstavy proběhlo v sobotu 7. října 2023 na pražské smíchovské náplavce.

Jan Procházka z Českého centra pro fenogenomiku vysvětluji principy genové terapie během diskuse moderované Danielem Stachem při slavnostním zahájení výstavy.

“Laboratoř” pro mladé vědce, organizovaná Vendulou Novosadovou a Zuzanou Nichtovou z Českého centra pro fenogenomiku, se setkala s velkým zájmem mezi účastníky.

Na co se můžete těšit? 

Veřejné zahájení výstavy, jímž provede moderátor Daniel Stach, se uskuteční 7.10.2023 od 14:00. Pro aktuality o akci sledujte událost na Facebooku nebo na LinkedIn, kde také můžete potvrdit svou účast. 

Na místě bude možné nahlédnout do originální dokumentace k objevu DNA a pro děti je připravena dílnička pro malé vědce. Na akci bude možné se potkat se zajímavými osobnostmi z oboru genetiky a medicíny.  

Co je to ta Doba genová? 

Panely v designu šroubovice DNA vysvětlí pomocí grafiky a textu, proč se genetika týká každého z nás, i když si to často neuvědomujeme. Zjistíte, kdy a jak nás geny ovlivňují a jaká je jejich spojitost se vzácnými genetickými onemocněními, jejich diagnostikou a možnou léčbou.

Doba genová

Asociace genové terapie – hlavní pořadatel

České centrum pro fenogenomiku – spolupořadatel

Pátá výroční konference Českého centra pro fenogenomiku se konala ve dnech 14. a 15. září 2023 v prostorách Ústavu molekulární genetiky AV ČR v kampusu biomedicínských ústavů v Praze – Krči.

Programový výbor zvolil jako hlavní tematické zaměření letošní konference téma vzácných onemocnění, konkrétně experimentální modely, metody doručování terapeutik a nekódující RNA.

Konference se konala v rámci výzkumného programu Strategie AV21 Akademie věd ČR „Genová a přesná terapie – nová naděje v léčbě lidských chorob“, který je koordinován PD. Dr. rer. nat. habil. Radislavem Sedláčkem, ředitelem Českého centra pro fenogenomiku při Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Hlavními řečníky byli: James Noonan z Yale School of Medicine s přednáškou “Myší modely jako vstupní bod pro pochopení genové regulační variability a jejího vlivu na znaky v rámci druhu a napříč druhy” a Matthew T. Maurano z New York University s přednáškou “Syntetická genomická disekce citlivosti a synergie kontextu enhancerů”.

Konference byla rozdělena do těchto tematických sekcí:

  • Vzácná onemocnění a modely
  • Modely onemocnění a doručování terapií
  • Genetická onemocnění a terapie
  • Genetika nemocí a nekódující genom
  • Technologická sekce

Dále byla na konferenci posterová sekce s více než 30 vystavenými vědeckými a technologickými postery.

Konference se zúčastnilo celkem 158 účastníků z 18 zemí.

Sborník z konference je volně k dispozici na: https://www.ccp-conference.cz/files/2023/09/CCP-2023_sbornik_v05.pdf


Filipi, T., Matusova, Z., Abaffy, P. et al. Cortical glia in SOD1(G93A) mice are subtly affected by ALS-like pathology. Sci Rep 13, 6538 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-33608-y


Eldemrdash S., Thalassinos G., Alzahrani A. et al. Fluorescent HPHT nanodiamonds have disk- and rod-like shapes. Carbon 206: 268-276 (2023). https://doi.org/10.1016/j.carbon.2023.02.018

S. S. Rohiwal, T. D. Nguyen, E. Kamenna, J. Klima, M. Vaskovicova, D. Sekac, M. Slouf, E. Pavlova, P. Stepanek, D. Babuka, H. Benes, O. Pop-Georgievski, P. Ecorchard, P. Bezdicka, D. Smrzova, K. Stieger, and Z. Ellederova. Iron Oxide Nanoparticle-Mediated siRNA Delivery System for Huntington’s Disease Treatment. ACS Applied Nano Materials 2023 6 (7), 5106-5116. DOI: 10.1021/acsanm.2c03936

Janeckova L, Knotek T, Kriska J, Hermanova Z, Kirdajova D, Kubovciak J, Berkova L, Tureckova J, Camacho Garcia S, Galuskova K, Kolar M, Anderova M, Korinek V. Astrocyte-like subpopulation of NG2 glia in the adult mouse cortex exhibits characteristics of neural progenitor cells. Glia. 2023 Sep 29. doi: 10.1002/glia.24471. Epub ahead of print. PMID: 37772368.

Prooth, J., Petrov, M., Shmakova, A., Gulka, M., Cigler, P., D’Haen, J., Boyen, H.-G., Nesladek, M., Long Spin Relaxation Times in CVD-Grown Nanodiamonds. Adv Quantum Technol. 2023, 2300004. doi: 10.1002/qute.202300004

Na webových stránkách konference byl zveřejněn detailní program akce.

Program konference

Účast na vědecké části části konference je zdarma pro všechny akademické pracovníky. Registrace je povinná.

Termín pro registraci a příjem abstrakt je 20. srpen 2023. Více informací na webu konference.

Mezinárodní konference o vzácných onemocněních (RARE2023) se bude věnovat následujícím tématům:

Autoimunitní poruchy, paliativní péče u vzácných onemocnění, chirurgické postupy u velmi vzácných onemocnění a nově schválené inovativní terapie genetických i negenetických vzácných onemocnění.

Více informací o akci naleznete na webu konference.