Genová terapie je v současnosti pravděpodobně nejvzrušující oblastí biotechnologie – nejen kvůli současnému pokroku, ale i kvůli novým možnostem.

Bezprecedentní úroveň kontroly dodání (delivery) nukleových kyselin, modulace imunitního systému a precizní manipulace s lidským genomem jsou technologie, které byly před deseti lety nepředstavitelné, a které otevřou nové oblasti medicíny během příštích deseti let.

Buďme u toho společně.

Klinické testy

Každý nový léčebný postup musí projít klinickou studií, jejímž úkolem je ověření bezpečnosti a účinnosti navrženého léčebného postupu. Více o klinických studiích na internetových stránkách Státního úřadu pro kontrolu léčiv

Vyhledávač klinických studií genové a buněčné terapie na webu Americké společnosti genové a buněčné terapie (American Society of Gene and Cell Therapy) – v angličtině

Přehled klinických studií genové terapie v Registru klinických studií EU – v angličtině

Výstupy kulatého stolu  k tématu genové a buněčné terapie organizovaného Zdravotnickým deníkem (prosinec 2021)