V úterý 6. prosince 2022 zahajujeme sérii přednášek o funkcích genů a jejich podílu na fungování organismu a vzniku chorob určenou pro laickou veřejnost a středoškolské studenty.

Přednášejícími jsou experti Českého centra pro fenogenomiku při Ústavu molekulární genetiky AV ČR.

České centrum pro fenogenomiku při Ústavu molekulární genetiky AV ČR je organizátorem putovní série přednášek „Doba genová“ na téma funkce genů a jejich podíl na fungování organizmu a vzniku chorob.

Přednáškový dvouhodinový cyklus je určen studentům středních škol a zahrnuje 3 populárně-naučné přednášky expertů centra:

  • Geny – jak fungují a jak jsou řízeny (Geny a regulace genové exprese)
  • Genetická onemocnění – příčiny a vznik (Patogeneze genetických onemocnění)
  • Genová terapie dnes a zítra (Současné možnosti genové terapie a její budoucí vývoj)

První kolo přednášek se uskuteční v termínu od 5. do 20. prosince 2022.

V případě zájmu o uspořádání přednášek ve vaší škole nebo vzdělávacím centru napište nám na email: av21@genova-terapie.cz. Naše centrum zajistí kompletní program akce, řečníky, drobné propagační předměty a občerstvení pro účastníky, a dále přenosnou výzdobu. V jeden den jsme schopni uspořádat dva přednáškové cykly (např. 9:00 – 11:00, 13:00 – 15:00).

České centrum pro fenogenomiku (CCP) nabízí široké portfolio vysoce standardizovaných testů vhodných pro preklinické studie na hlodavcích včetně zavedených modelů onemocnění. Zkušenosti CCP ze standardizované fenotypizace umožňují provádět velmi komplexní experimenty, které jsou schopny odpovědět na klíčové otázky pro vývoj léčiv. V rámci Centra preklinického testování nabízí CCP také obvyklé preklinické testy v režimu SLP (Certificate of Good Laboratory Practice).

GetRADI Doctoral Network přijímá PhD studenty!!! Nepropásněte uzávěrku 31. října 2022.

10 PhD pozic v rámci evropského projektu GetRadi bude obsazeno v březnu 2023. Síť doktorandů je financována z programu Horizon Europe v rámci akcí Marie Skłodowska-Curie. Obecným cílem výzkumných projektů GetRadi je zlepšit přenos nástrojů pro editaci genomu do cílových buněk, optimalizovat editaci genomu CRISPR nebo jeho alternativy a snížit bezpečnostní rizika editace genomu.

Bližší informace naleznete na stránkách projektu GetRadi.

Výstava „Doba genová“ vám jednoduchou a zábavnou formou přiblíží tajemství DNA a lidské genetiky. Genetika se týká každého z nás, i když si často ani neuvědomujeme, kdy a jak nás geny ovlivňují. Putovní výstava spolu s webem chce představit široké veřejnosti základy genetiky a molekulu DNA v návaznosti na vzácná genetická onemocnění, jejich diagnostiky a možné léčby.

Začínáme v říjnu 2022 přednáškami a tematickými informacemi na webové stránce. Projekt se bude dále vyvíjet a plně funkční panelová výstava bude představena v září 2023 postupně v průběhu 12 měsíců v sedmi městech České republiky.

Výstava je organizována společně neziskovou organizací ASGENT a Českým centrem pro fenogenomiku při Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.,  s grantovou podporou Erasmus+ (ASGENT) a programu Strategie AV21 Akademie věd České republiky „Genová a přesná terapie“ (CCP).

Více informací již brzy!

Vědci zveřejnili první výsledky výzkumu vzácných onemocnění v českém sdružení BIOCEV. Odborníci z centra pro fenogenomiku hledají nové možnosti léčby i s využitím geneticky upravených myší. Jejich práci pomáhají financovat také rodiče nemocného chlapce.

Reportáž je k dispozici na webu České televize (6. 2. 2022).