Topikálně aplikovatelné nanosystémy pro terapii pomocí siRNA

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Popis projektu

Hlavním předmětem projektu jsou nové typy nanosystémů schopných stabilizovat siRNA v náročných podmínkách topikální aplikace. Vyvinuté řešení bude potenciálně použitelné pro terapii vzácných chorob kůže pomocí RNA interference.

Cíle

  • Vytvořit design, syntetizovat, charakterizovat a optimalizovat nanosystém pro selektivní topikální léčbu Nethertonova syndromu pomocí siRNA

Řešitel

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Laboratoř syntetické nanochemie