Seznamte se s novým zástupcem ředitele Českého centra pro fenogenomiku

Mgr. Jan Procházka, PhD. byl jmenován novým zástupcem ředitele Českého centra pro fenogenomiku. Jan vede fenotypizační modul zaměřený na systematickou charakterizaci myších modelů. Jeho tým se podílí zejména na úplné anotaci myšího genomu v rámci Mezinárodního konsorcia pro myší fenotypizaci (IMPC).

Během tříletého postdoktorského pobytu na Kalifornské univerzitě se Jan zabýval dynamikou tkání v průběhu kraniofaciálního vývoje. Jeho současný výzkum se zaměřuje na regulační geny během vývoje a v patologii se specifickým zaměřením na vzácná genetická onemocnění.

Celý rozhovor s Janem Procházkou naleznete na webu BIOCEV. Hovořili jsme o dalším směřování Českého centra pro fenogenomiku, jeho spolupráci s komerční sférou, popularizaci vědy a mnoho dalších tématech.

Zpět na přehled novinek