Putovní výstava “Doba genová”

Venkovní putovní výstava spolu s webem, který obsahuje on-line verzi výstavy, chce zábavnou formou představit široké veřejnosti základy genetiky a molekulu DNA v návaznosti na vzácná genetická onemocnění, jejich diagnostiky a možné léčby.

Účelem výstavy je zvýšit povědomí a osvětu o problematice podílu/vlivu genů a jejich mutací na vzniku lidských onemocnění, zejména vzácných, popularizovat tuto problematiku, a poukázat i na inkluzi a integraci lidí se vzácným onemocněním do společnosti.

S dosud nízkým povědomím se pojí i nepochopení okolí, nezájem, obavy, mezi lidmi vznikají bariéry, které tímto projektem pomůžeme odstraňovat. Ve spolupráci s partnery projektu nabídneme souhrn možností, jak k lidem se vzácným postižením přistupovat a tím jím pomoci se začleněním do „zdravé“ společnosti.

Výstava je organizována společně neziskovou organizací ASGENT a Českým centrem pro fenogenomiku při Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. s grantovou podporou Erasmus+ (ASGENT) a programu Strategie AV21 Akademie věd České republiky „Genová a přesná terapie – nová naděje v léčbě lidských chorob“ (CCP).

Slavnostní zahájení výstavy proběhlo v sobotu 7. října 2023 na pražské smíchovské náplavce.

Jan Procházka z Českého centra pro fenogenomiku vysvětluji principy genové terapie během diskuse moderované Danielem Stachem při slavnostním zahájení výstavy.

“Laboratoř” pro mladé vědce, organizovaná Vendulou Novosadovou a Zuzanou Nichtovou z Českého centra pro fenogenomiku, se setkala s velkým zájmem mezi účastníky.

Zpět na přehled novinek