Doba genová

Doprovodná putovní série přednášek výzkumného programu Strategie AV21 „Genová a přesná terapie – nová naděje v léčbě lidských chorob“

V prosinci 2022 České centrum pro fenogenomiku (CCP) při Ústavu molekulární genetiky AV ČR zorganizovalo putovní série přednášek „Doba genová“ na téma funkce genů a jejich podíl na fungování organizmu a vzniku chorob. Celkem se akce zúčastnilo 500 účastníků.

Série přednášek byla zahájena 6. prosince 2022 v Národním muzeu v Praze seminářem pro pacientské organizace a laickou veřejnost zajímající se o vzácná onemocnění. Tato úvodní akce se konala ve spolupráci s Asociací genové terapie ASGENT, Českou asociací pro vzácné choroby (ČAVO) a Národním muzeem.

Zahájení v Národním muzeu v Praze

Následně se přednášky konaly v science centrech po celé České republice, konkrétně ve dnech 13. – 14. prosince 2022 ve Velké světě techniky v Ostravě, 15. 12. 2022 v Pevnosti poznání v Olomouci, 16. 12. ve Vida! v Brně a 20. 12. v Techmania Science centru v Plzni.

Přednáškový dvouhodinový cyklus byl určen zejména studentům středních škol a zahrnoval následující populárně-naučné přednášky expertů Českého centra pro fenogenomiku:

  • Geny – jak fungují a jak jsou řízeny (Geny a regulace genové exprese)
  • Genetická onemocnění – příčiny a vznik (Patogeneze genetických onemocnění)
  • Genová terapie dnes a zítra (Současné možnosti genové terapie a její budoucí vývoj)
Velký svět techniky v Ostravě
Pevnost poznání v Olomouci
VIDA! v Brně
Techmania Science centrum v Plzni

Akce se setkala s pozitivním ohlasem jak ze strany středních škol, tak science center, a proto v ní chceme pokračovat i v roce 2023.

V září 2023 bude také spuštěna panelová výstava, která jednoduchou a zábavnou formou přiblíží tajemství DNA a lidské genetiky. Putovní výstava spolu s webem představí široké veřejnosti základy genetiky a molekulu DNA v návaznosti na vzácná genetická onemocnění, jejich diagnostiky a možné léčby. Výstava v průběhu 12 měsíců navštíví sedm měst České republiky. Výstava je organizována společně neziskovou organizací ASGENT a Českým centrem pro fenogenomiku při Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. s grantovou podporou Erasmus+ (ASGENT) a výzkumného programu Strategie AV21 Akademie věd České republiky „Genová a přesná terapie – nová naděje v léčbě lidských chorob“ (CCP).

Odkazy:

České centrum pro fenogenomiku – https://www.phenogenomics.cz/

Strategie AV21 – https://strategie.avcr.cz/

Doba genová – https://dobagenova.asgent.org/

ASGENT – https://asgent.org/

Zpět na přehled našich aktivit